Landskap for Dummies

Verden er tredimensjonal, og landskaper i særdeleshet er spesielt tredimensjonale. Fotografier er ikke det. (obs! Dette blir et kort innlegg)

Din jobb som fotograf er å formidle alt det fantastiske du ser foran deg i ekte 3D til et publikum som bare har tilgang til Bredde x Høyde. Du må skape en illusjon av dybde i ditt flate bilde, og det må du gjøre ved bruk av komposisjon. Det finnes ingen regler for komposisjon, til tross for at du blir pepret med rule of thirds, det gylne snitt og ledende linjer om du spør Google hva hun mener om komposisjon. Det finnes dog en rekke retningslinjer innen komposisjonskunsten, og disse bør du betrakte som gode råd. Her skal du få ett:

Du bør etterstrebe å ha en forgrunn, en mellomgrunn og en bakgrunn.

Bakgrunnen kan være mange forskjellige ting, avhengig av hva slags landskap vi snakker om. En ganske vanlig bakgrunn for norske amatørfotografer er fjell:

Nå er det sånn at ALLE landskapsbilder har en bakgrunn, men det er slett ikke alle som har en Forgrunn. Faktisk så er mange amatørlandskapsfotografer ganske langt inn i karrieren før de oppdager at forgrunnen mangler. Hvis du ønsker å gi en illusjon av dybde i det flate bildet ditt, så må forgrunnen frem i lyset. Så og si..

Forgrunnen kan være hva som helst; Blomst eller annen plante, en stein, ei rot eller rekved. Det kan være noe medbrakt som en sykkel, primus, telt eller et bål? Eller det kan være en portstolpe, et skilt, en milepel, oljesøl, ei skosåle, et bukkehorn eller ei dau skjære. Bruk Fantasien!

For å binde det hele sammen, så bør man også ha en middelgrunn. Da må man som regel benytte noe som er naturgitt eller fastmontert i bakken, som f.eks ei rønne, et stabbur eller en kirke. Ofte så er det middelgrunnen som er selve motivet, eller det som bærer bildet. Når du vet hva dette er, så må du bruke bena for å sy samen hele komposisjonen, slik at alle elementene danner en helhet. Og spe gjerne på med et steingjerde eller en kjerrevei som ledende linjer innover i motivet. Da blir det knæsj!

Og husk å hele tiden BRUKE BEINA. Det er dette som er komposisjon i praksis.