Kort om regler + litt inspirasjon

Publisert den

Det finnes mange «regler» innen fotografi, men selv om man gjør lurt i å gjøre seg kjent med disse så er det også lurt å anse dem som retningslinjer, ikke regler hogd i stein. Det fins riktignok noen regler som jeg regner for mer steinhogd enn andre, men jeg skal ikke gå inn på konkrete ting nå. Dette gjelder kanskje spesielt for komposisjon og lys/skygge.

Endel av reglene føler jeg slår hverandre ihjel og fører snarere til forvirring og frustrasjon enn opplysning og gangbar kunnskap.
Anser man dem som retningslinjer og innser at alle fungerer ikke i alle situasjoner, men at noe vil fungere i enhver situasjon, så har man kommet langt.
Ofte kan det være effektfullt å bryte regler, men det må gjøres bevisst; altså må du kunne reglene før du bryter dem…

Hva jeg ser etter

Det viktigste for meg når jeg ser andres bilder er om det er en stemning eller uttrykk der som «snakker» til meg. Jeg finner ofte at bilder, som kan ha teknisk høy kvalitet, ikke nødvendigvis tiltaler meg, fordi de mangler dette ekstra (x-faktor..?). For å komplisere bildet litt så er det faktisk også avhengig av dagsformen.
Jeg reagerer oftest på bilder som inneholder kontraster, linjer og former, vakkert lys, god komposisjon og originalitet. Bildet må ha et klart fokuspunkt. Jeg har også fått sansen for sort/hvitt da jeg syns det gir et renere inntrykk, det «skreller» bort farger som kan være forstyrrende heller enn å tilføre motivet noe positivt. I andre tilfeller er det fargene som bærer det hele.

Forbilder og inspirasjon

Vi har noen utmerkede fotografer i klubben:

Alle bilder er copyright © de respektive fotografene
Gunnar Johnsen >> Facebook
 Per-Martin Grambo >> Facebook >> Nettsted
Lasse Svenson >> Facebook >> Facebook 2

Andre fotografer jeg har sans for (noen er lokale):

Tine Poppe >> Facebook >> Nettside
Jørn Hagen >> Facebook >> Blog
Kristin Linnea Backe >> Facebook >> Nettside
Ingalill Lysen >> Facebook (Siden er nedlagt)
Stefan Käld >> Facebook
Morten Johnsrud >> Facebook
Ando Fuchs >> Facebook
Filippo Rizzi >> Facebook
Robert Landes >> Facebook
Mikko Lagerstedt >> Facebook
Joachim Bergauer >> Facebook