Dilt på Slåtten

Vi tar en dilt rettet mot månedens bilde som er  «Vårtegn – serie på tre bilder» Hvis det passer for Lasse og Inger så tar vi det på Slåtten.

Dilt

Månedensbilde-Dilt Bæreia. Dilt er frivillig, men kan være den samlingen du trenger for å fotografere et nytt bilde (ikke arkivbilde)